Kreften som er synlig

Anne Heimly er seksjonsleder ved Rikshospitalet og jobber til daglig med munn- og halskreftpasienter. Over flere år har hun hjulpet pasienter med denne type kreft og er spesielt opptatt av å ivareta pasientgruppen på best mulig måte, blant annet ved å gi god informasjon.

Det er ikke alltid like lett å vite hva man går gjennom som pasient. En ting er kirurgi, når man vet at noe skal fjernes, mens strålebehandling kan være vanskelig for pasienten å forberede seg på. Det er en lang og tøffere behandling enn mange forestiller seg.

Heimly ser at denne kreftformen skiller seg ut fra andre former, med ekstra behov for oppfølging.

– Det som er unikt med munn- og halskreftpasienter er at det er veldig synlig. Hvis man må gjøre kirurgi kan man ikke skjule det. Det er ofte gode sjanser for å overlevelse, men alt som har med munnen og halsen å gjøre påvirker livskvaliteten. For eksempel det å kunne spise og snakke.

Heimly har ofte ansvar for kontroll og oppfølging av pasienter og hun mener det er på tide å innlemme tannhelse i det offentlige.

– Munnen og tennene er jo en del av kroppen, så dagens ordning hører ikke hjemme noe sted. Det er rett og slett ikke logisk. Det er på tide at dagens ordning blir revidert.

Pasienter kommer til sykehuset med plager og behov og Heimly opplever en frustrasjon over å måtte sende de videre uten å vite om de har råd til behandling.

– Det eneste vi kan gjøre er å oppfordre til jevnlige tannlege- og tannpleiebesøk og å understreke viktigheten av det. Vi informerer også om hva man kan få dekket av regningen og prøver å hjelpe pasientene. Allikevel ser vi at dagens ordning ikke er bra nok.

Hun tror også at det er litt skambelagt å ikke oppsøke tannlegen på grunn av økonomi og at det er en vanskelig sak for pasientene å være ærlig om.

Jeg tror mange skammer seg og ikke tør å snakke med oss om det. Jeg skjønner at mange syns det er dyrt. Vi opplever at mange kommer til oss for råd om hvordan man får dekket utgiftene. Alt vi kan gjøre er å sende de videre, og det er frustrerende. Vi vil jo alltid hjelpe pasientene våre.